محصولات ضدعفونی کننده با زمان ماندگاری ۲۴ ساعت

میکروارگانیسم‌ها می‌توانند به راحتی از چند ساعت تا چند روز بر روی یک سطح زنده بمانند. برخی از آنها از جمله تعدادی از باکتری های بیماری‌زا، قادر هستند در شرایط ایده آل هر ۲۰ دقیقه یکبار تکثیر شوند. از این رو، میکروارگانیسم‌های موجود بر روی سطوح می‌توانند برای مدت‌ها از طریق تماس، به افراد انتقال یافته و...